31 de maig 2011

PUBERTAT O ADOLESCÈNCIA


La paraula pubertat deriva de la veu llatina “pubes” que significa pèl. L’inici de la pubertat coincidiria amb l’inici de l’adolescència, ja que n’és la primera etapa. En termes generals es tendeix a considerar l’adolescència com aquell període de la vida que va dels 10 fins el 19 o 20 anys.
La pubertat és el pont que comunica la infància amb l'adolescència pròpiament dita, encara que de vegades, amb prou feines es distingeix aquest moment de transició.
Totes les cultures reconeixen la pubertat com a signe de maduració biològica, com aquell període en què es donen tota una sèrie de transformacions corporals i el "despertar" de la sexualitat. En canvi, l'adolescència és un producte cultural relativament recent, amb un estatus mal definit i subjecte a contínues variacions.
Això vol dir què la pubertat està clarament regulada per la biologia, encara que la seva manifestació pugui tenir conseqüències de tipus social.S’utilitza el terme adolescència per designar el conjunt total d'aquest període. La pubertat te una gran variabilitat de un individu a un altre, i la seva transcendència rau en que és que es tracta del moment en què apareixen els primers canvis físics importants que afecten al conjunt de la imatge corporal.
En canvi, l’adolescència és un producte cultural, doncs es podria afirmar que no existeix a la naturalesa, i esdevé necessària com un període de dilació en que un individu ha de fer una sèrie d’aprenentatges que li son imprescindibles per a ser reconegut socialment com a individu de ple dret

0 comentaris: