2 de maig 2011

MALTRACTAMENTS INFANTILS

Un infant o adolescent és maltractat quan és objecte de violència física, psíquica i/o sexual. També ho és si pateix una manca d'atencions que amenaça o interfereix en el seu desenvolupament, i quan se'l priva dels seus drets i el seu benestar.
Qualsevol persona i institució, o la societat mateixa, poden ser els autors dels maltractaments d'infants i adolescents, tant de manera activa com per omissió o tracte negligent.

És fonamental identificar els maltractaments per poder aplicar les mesures de protecció als infants i adolescents que els pateixen, però no sempre és fàcil, perquè en ocasions es tracta de conductes que fins fa poc eren tolerades socialment i, en altres casos, perquè hi ha maltractaments que no deixen empremtes físiques evidents, però sí seqüeles psicològiques de difícil reparació.

Quan parlem de maltractament, només en ve al cap la idea de maltractaments físic, però fora d´això existeix moltes més maneres de maltractar a una persona, com el maltractament psíquic o emocional, per abandonament, per abús o sometiment sexual, per explotació sexual, per explotació laboral o inducció a la mendicitat, per corrupció, per sometiment a drogues o fàrmacs, per maltractament prenatal o fins i tot per maltractament institucional.
Per tot això hi ha unitats de detecció i prevenció de maltractament infantils a tots els hospitals del sistema sanitari de Catalunya. A més existeix un telèfon gratuït 900 300 777 .
La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència també posa a la vostra disposició una bústia de correu electrònic per comunicar maltractaments d'infants i adolescents: Infanciarespon.dasc@gencat.cat  

0 comentaris: