7 de maig 2011

MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

Les infeccions de transmissió sexual (MTS) són processos infecciosos transmesos d´una persona a una altra durant les relacions sexuals. Poden ser causades oer virus i bacteris o paràsits.
Hi ha diferents tipus de MTS i les seves manifestacions clíniques són variades. Així, per exemple, algunes MTS poden produir lesions o úlceres a la pell o a les mucoses; altres poden provocar secrecions (del penis, la uretra, la vagina o el recte) i n´hi ha que poden afectar l´estat general de la persona. També, hi ha MTS asimptomàtiques, que no donen cap tipus de manifestació clínica, amb la qual cosa passes desapercebudes per a a persona que la pateix.
Algunes MTS es curen fàcilment i altres són incurable. Determinades MTS poden originar malalties cròniques i fins i tot comportar la mort. Certes MTS poden causar esterilitat ( tant en l´home com en la dona), de complicacions en l´embaras (avortament, embaràs ectòpic, part prematur) o d´algunes formes de càncer genital o anal. Algunes MTS poden ser transmeses de mare a fill durant l´embaràs o el part i provocar malformacions o, fins i tot, la mort al nadó.
Cal prestar atenció i recordar els senyals d´alerta següentes:
En la dona: Fluix anormal, pel que fa a quantitat, colot i olor. Coïssor o cremor als genitals. Dolor pèlvic.
En l´home: Secreció groguenca al penis ( amb dolor o sense). Coïssor o cremor a l´orinar.
Tant en l´home com en la dona: Presència de berrugues genitals. Lesions o úlceres als òrgans sexuals. Presència de ganglis a la zona inguinal.

0 comentaris: