28 de maig 2013

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LES DROGUES

Què és una droga?
Droga és tota substancia el consum de la qual actua sobre el sistema nerviós, modificant el psiquisme i el seu abús produeix diverses conseqüències tòxiques agudes i cròniques, entre elles l'estat de dependència 


Per què ens “enganxem” a les drogues?
La dependència a una substància es caracteritza per una adaptació psicològica, fisiològica i bioquímica, conseqüència del consum reiterat d'aquesta substància. A mesura que s'estableix la dependència, el consum es fa cada vegada més necessari per evitar la síndrome d'abstinència, alhora que pot produir-se una disminució progressiva dels efectes de la droga. D'aquesta forma, es produirà la necessitat d'anar augmentant la dosi amb la finalitat d'aconseguir els efectes inicials. A aquest fenomen se li crida tolerància

Totes les drogues generen tolerància?
El fenomen de la tolerància no es presenta en totes les drogues ni l'organisme s'acostuma d'igual manera als diferents tipus de substàncies. Així doncs, depenent de les substàncies i de les característiques pròpies de l'individu es podrà generar una major o menor tolerància enfront d'una substància

És fàcil “controlar” la quantitat que es consumeix?
Quan consumim drogues, els propis efectes de les substàncies alteren la nostra capacitat d'exercir un control sobre el seu consum, és a dir, alteren la nostra capacitat d'anàlisi de la realitat i de presa de decisió sobre els consums que realitzem.

Quins efectes es produeixen quan falta la droga si hi ha dependència?
Quan es retira de forma brusca o es disminueix el consum d'una droga que ja ha produït dependència, apareixen símptomes psíquics i físics diferents segons la substància. A aquest conjunt de símptomes se li crida Síndrome d'Abstinència. Algunes síndromes d'abstinència requereixen atenció mèdica, com és el cas de l'alcohol i els barbitúrics. Altres substàncies presenten síndromes d'abstinència, que en molts casos no presenten signes molt marcats o encara que els present no revesteix risc per al consumidor
.