8 de maig 2013

COEDUCACIÓ

La coeducació és l´educació d'ambdós sexes en comú i s'oposa a l´educació diferenciada. És l'opció majoritària als països occidentals, si bé des de determinats sectors es qüestiona la seva idoneïtat. Les primeres experiències es portaren a terme als EEUU a les darreres dècades del segle XIX i van ser estes pels moviments afins a l'escola nova. Per defensar o atacar aquesta modalitat educativa sovint es barregen motius pedagògics i ideològics.
La educació i el respecte per la diversitat de les diferents ocions sexuals de les persones són elements cabdals per treballar en el respecte i la igualtat. A través del reconeixement, el dret i el respecte a la primera diferència que existeix en tre nens i nenes, i nois i noies, s´estableixen les relacions d´igualtat i llibertat entre les persones. La coeducació proporciona a l´alumant i al professorat estratègies que poden modificar les relacions de poderm d´abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere i transformar-les en relacions més justes i plurals.
De vegades, part de l´alumnat i les families presenten una actitud d´estranyament o de rebuig enfront les propostes del centre. Però s´ha d´entendre con u procès normal i igualtat vers tot i porat-rho com normalitat com ha de ser.

0 comentaris: