21 d’abr. 2009

SEXUALITAT I ADOLESCENTS.


Ja no és tabú ni pecat. Als 14 anys, com a mitjana, els adolescents espanyols s'estrenen en les relacions sexuals. Els adults els sorprèn aquesta precocitat perquè la comparen amb la seva pròpia experiència, però si es contrasta amb la iniciació de joves de països propers no hi ha lloc per a la sorpresa. Anglesos, francesos o portuguesos experimenten abans.
L'edat d'inici és potser el canvi menor. La concepció de la sexualitat tampoc no és la mateixa. Ja no està envoltada del pes religiós ni de moralina obscurantista. Ara és lúdica, una cosa corrent, part del lleure, un intercanvi entre amics, una cosa que cal fer. I s'assimila, sobretot, a partir de la publicitat, la televisió, el cinema, internet i la colla, el que ajuda a transmetre mites erronis i aviva algunes pors. Uns de nous,
altres, com la mida de mancances, de tota la vida.
La sexualitat adolescent "s'exercita en grup" encara que amb diferències entre unes i d'altres. Elles se senten "pressionades" i "enjudiciades". Ells "celebren" les seves relacions. Hi ha una convicció que planeja sobre gairebé tots: "Els nois sempre volen i les noies sempre poden" .

I tu, te´n recordes de la primera vegada?