19 de des. 2018

PETITS CANVIS PER MENJAR MILLOR

Una nova col·lecció de materials educatius amb consells concisos i clars per millorar l’alimentació
La guia alimentària “Petits canvis per menjar millor" és una nova eina educativa desenvolupada en el marc de l’ estratègia PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable).
Aquest material s'estructura en tres grans grups de missatges senzills sobre aliments i les conductes que cal potenciar, els que cal reduir i aquells que convé canviar-ne la qualitat per tal de ser més saludables i respectuosos amb l'entorn.
L’objectiu és sensibilitzar la població sobre aquells aspectes que, amb petites modificacions, poden millorar de forma important la qualitat i la sostenibilitat de la nostra alimentació.

Aquesta nova guia alimentària que presenta l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) consta de:
  • La guia, que facilita la incorporació dels consells en l'alimentació diària amb missatges breus i pràctics
  • Dos models de cartell
  • Una càpsula de vídeo.