5 de febr. 2013

CONSILOMES ACUMINATS O BERRUGUES VENÈRIES

Els condilomes acuminats, també anomenats berrugues genitals o berrugues venèries, són una infecció de transmissió sexual causada pel virus del papil·loma humà. La infecció pel virus del papil·loma humà és molt freqüent, tant en homes com en dones, en el nostre entorn i en diversos països del món.
Existeixen més de 140 tipus diferents de virus del papil·loma humà. Alguns d'ells (40) poden infectar les mucoses de l'àrea anogenital. Una persona es pot contagiar amb més d'un tipus diferent d'aquests virus.
Alguns tipus (majoritariament els tipus 6 i 11) poden originar berrugues (condilomes), generalment indolores a la regió genital o anal i més rarament a la boca.
Uns altres tipus de virus del papil·loma humà (el 16 i el 18 principalment, i també el 31, el 33, el 35 i altres) no donen lloc a berrugues però s'associen a un risc més elevat de contraure càncer de coll d'úter i d'altres tipus (de l'anus, del penis o de la vulva).
Pel que fa a les berrugues genitals, rarament progressen a canvis precancerosos o càncer. Tampoc no hi solen haver complicacions en el cas de la dona embarassada: moltes dones que han tingut condilomes abans de quedar-se embarassades no han patit complicacions ni problemes durant l'embaràs ni el part.
D'altra banda, cal assenyalar que les berrugues genitals poden comportar problemes afectius i socials a les persones que les pateixen atès que, tant per la seva localització com per la seva aparença, poden resultar desagradables.

0 comentaris: