9 de gen. 2013

DOLOR DURANT LA REGLA?

Durant els dies de la regla és freqüent que les dones tinguin dolor. Això no sol ocórrer fins al cap dels primers 6 o 12 mesos de la primera menstruació, quan l'ovulació comença a ser regular. El més habitual és que comenci a ocórrer a partir dels 14 a 16 anys.
El dolor apareix perquè durant els dies de la regla es produeixen més contraccions de l'úter, a causa d'unes hormones que es diuen prostaglandines. Aquestes substàncies estimulen la constricció dels gots sanguinis per disminuir l'hemorràgia i també la contracció de l'úter per expulsar el contingut menstrual de la cavitat uterina i eliminar-ho per la vagina.
Que podem fer?
Les medicines que alleugen el dolor són d'utilitat durant les regles doloroses. S'utilitzen els medicaments que es diuen antiinflamatoris no esteroideos, com el ibuprofè. Es poden prendre durant els 2 o 3 primers dies de la regla, des del començament de les molèsties.
Si el dolor no millora amb el tractament anterior i si a més el sagnat de la regla és molt abundant, o si la jove desitja utilitzar un mètode anticonceptiu, es poden utilitzar els anticonceptius orals. Aquests medicaments aconsegueixen eliminar el dolor en la majoria dels casos.
Hi ha tractaments no medicamentós que poden alleujar el dolor de la regla, com l'exercici, repòs, calor local, etc.

0 comentaris: