30 d’abr. 2012


COM PREVENIR LA TRANSMISSIÓ DE MTS

Des de l'inici de la vida sexual activa les persones estan exposades a riscos d'adquirir una malaltia de transmissió sexual, d'acord al que anteriorment i especialment a la cadena de transmissió.
 Les persones amb vida sexual activa poden reduir els riscos mitjançant les següents mesures:

1. Disminuir el nombre de parelles sexuals. A menor numero de parelles sexuals disminueix la probabilitat de MTS.
2. El tractament adequat i oportú de les MTS va a disminuir el risc d'adquirir una altra MTS.
3. L'ús correcte del preservatiu. (està científicament comprovat que l'ús del preservatiu o condó redueix significativament els riscos d'adquirir i transmetre una MTS). L'important en el seu ús correcte en cada relació sexual on pugues haver-hi contacte de les secrecions, fluxos i ferides de les MTS amb les mucoses. Especialment en les relacions sexuals penetratives vaginals i anals, a més del sexe oral.
L'ús correcte del preservatiu o condó a més implica que:
1. S'ha d'usar només preservatius de làtex.
2. El preservatiu serveix només una vegada. S'ha d'utilitzar un de nou per a cada relació.
3. Els preservatius deuen ser guardats protegits de la calor i humitat
4. Usar lubrificants solament amb base d'aigua. No utilitzar mai amb base de substàncies grasses, danyen al làtex i el poden trencar.
5. Fixa´t la data de caducitat.