18 de juny 2009

QUÈ ÉS LA MASTURBACIÓ?

La masturbació és la pràctica sexual més freqüent, en l'adolescència. És qualsevol pràctica o forma d'excitació dels òrgans sexuals propis o d'altre, amb l'objectiu de cercar plaer i en darrer terme d'assolir l'orgasme. La practiquen tant les dones com els homes. Encara hi ha qui pensa que pot ser perjudicial per a la salut. També es practica en la infància, en la preadolescència, adultesa i vellesa. Algunes persones encara seguixen dient barbaritats tals com que si et masturbes deixes de creixer, que es perd energia física i psíquica, que només és pròpia dels adolescents i fins i tot que et pots quedar cec. Popularment hi ha molts noms per a referir-se l'acte de la masturbació, els més coneguts dels quals són fer-se una palla, fer-se la punyeta, fer-se un dit o pelar-se-la.
Amb tot això han aconseguit que alguns/es persones se senten culpables per la pràctica de la masturbació, encara que la veritat és que no produïx cap problema o malaltia.
La masturbació o autoerotisme és:

* Una forma d'autoconeixement.
* Possibilita el plaer i l'orgasme
* Es practica en totes les èpoques de la vida.