26 de juny 2009

JA SAPS EL QUE ET MENGES?


Un dels riscos que existeix en el consum de pastilles és la incertesa del seu contingut. Per a tenir més informació sobre la seva composició Energy control t´ofereix la possibilitat d'analitzar les pastilles.

La intenció és informar el més ràpidament possible de l'existència de pastilles que per la seva composició o dosi representin un risc seriós per a la salut del consumidor . El consumidor ha de prendre les dades de pastilles analitzades com orientatius de la realitat d'un mercat il·lícit canviant mes a mes. Conèixer la composició d'una pastilla no substituïx una necessària actitud de precaució i prudència cap a aquestes. Això és a causa de la variabilitat existent entre cada persona, que pot respondre de diferent manera a una mateixa quantitat de MDMA i mateixes condicions ambientals. Encara que són poc freqüents, en alguns individus es poden produir reaccions adverses agudes, o sensibilitat augmentada a la substància. Conèixer la composició d'una pastilla no substituïx una necessària actitud de precaució i prudència cap a aquestes.

Per això si vols més informació, consulta la seva pàgina web: www.energycontrol.org