2 de març 2009

COM MILLORAR L’AUTOESTIMA DE L’ADOLESCENT

L’autoestima és la imatge que tenim de nosaltres mateixos. El fet de sentir-se estimat i respectat pels pares i la gent del nostre grup és molt important per al desenvolupament d’una autoestima positiva.

A l’adolescència i al llarg de la vida, es veu afectada positiva o negativament segons els comportaments que veiem i sentim al nostre voltant.
Els elogis, retrets, mirades, estímuls, càstigs... transmeten missatges positius o negatius, segons la forma o intenció amb què és transmetin. Aquests missatges seran portadors de sentiments de seguretat, acceptació, afecte; o pel contrari, de rebuig, inseguretat, desconfiança o desànim.

Consells per desenvolupar una bona autoestima

· Elogiar i no ridiculitzar
· Descobrir les nostre qualitats
· Dir coses agradables de nosaltres mateixos
· Millorar la imatge personal
· Millorar altres comportaments
· Acceptar tothom tal com és
· Tolerar frustracions
· Sentir-se orgullós dels seus èxits
· Comunicació fluida
· Celebrar els èxits

. Fomentar l’autonomia personal