7 d’oct. 2020

 

QUÈ DIUEN A LA TELE ( PORROS)

Que els porros són millors que el tabac_

És veritat que un paquet al dia fa malbé la salut i enganxa molt més que un parell de porros. I també ho és que un parell de porros afecten molt més el coco que tot un paquet de tabac.

Que el consum propi està permès_

El consum de cànnabis en espais públics està sancionat. Si t’agafa la poli, et caurà una multa i avisarà la família.

Que està permès tenir tres plantes de maria_

El cultiu no és legal, si la poli troba plantes de maria, per poques que siguin, pot posar multes i, si són moltes, portar la persona a judici.


 

0 comentaris: