29 de juny 2016

TRENQUEM ESTEREOTIPS

Què tenen en comú els prejudicis, els estereotips i els rumors? Doncs que són creences, actituds o declaracions que no fomenten la convivència, que són aspectes quotidians que no ens ajuden a ser una societat cohesionada sinó que el que provoquen és que cada vegada hi hagi més distància entre el "nosaltres" i "els altres".

Aquesta capsula que hi veureu, produïda per l´institus Català de la Dona, convida la ciutadania a aprofitar el temps de joc amb els infants i les joguines per trasmetre valors que ens apropin a la equitat entre dones i homes i superar estereotips sexistes en aquest ambit.

0 comentaris: