20 de nov. 2013

DROGUES, ON TINC AJUDA I INFORMACIÓ?
 
Si vols resoldre qualsevol dubte o problema relacionat amb el consum de drogues pots parlar amb professionals dels següents serveis d'orientació i centres sanitaris.
Recorda que si ets estudiant d'un centre d'Educació Secundària Obligatòria pots consultar a professionals del Programa Salut i Escola qualsevol dubte que tinguis en aquesta matèria. Aquesta persona et podrà derivar, en cas necessari, a ajuda especialitzada.
Telèfon Línia Verda
La Línia Verda és un servei gratuït de la Generalitat de Catalunya per realitzar consultes de tot tipus relacionades amb les drogues.
Ofereix informació, orientació, assessorament i, si escau, derivació a recursos especialitzats de tractament i atenció presencial amb cita prèvia per orientar la demanda plantejada.
Pots contactar-hi, de manera confidencial i anònima, per telèfon les 24 h (900 900 540) o per correu electrònic (contacte_lv@ipss-online.org).

Servei d'Orientació sobre Drogues (SOD), per adolescents

El SOD és un servei de prevenció i intervenció precoç de consum de drogues per a joves consumidors fins als 21 anys i les seves famílies, als que assessora i atén gratuïtament.
Atenen de dilluns a dijous de 9 a 21 h, i divendres de 9 a 19 h al carrer Enric Granados, 116, 3r 2a, 08008 Barcelona.
Pots posar-te en contacte amb el SOD per telèfon (932 378 756) o per correu electrònic (sod@aspb.cat).

Centres d'Atenció i Seguiment (CAS), per a majors d'edat

Als CAS informen sobre possibles tractaments i programes terapèutics per a majors d'edat consumidors de drogues (excepte el tabac; en aquest cas cal consultar al metge de capçalera).
És aconsellable trucar abans de dirigir-s'hi.
Una primera visita amb l'especialista determinarà la conveniència d'un o altre tractament o, en cas que calgui, la derivació a un altre recurs de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències.
Per accedir als recursos residencials (comunitats terapèutiques o pisos de reinserció) cal estar contactar primer amb el CAS.