23 de nov. 2009

ADICCIONS SENSE SUBTÀNCIES

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) s'han afermat com eines indispensables per al desenvolupament social. Algunes d'elles com el telèfon mòbil i Internet s'han convertit en instruments imprescindibles en els processos socials juvenils: social, relacional, lúdic, etc.. Les TICs apareixen davant els usuaris en forma de noves pantalles. Aquestes noves pantalles formen ja parteix de la vida quotidiana dels més joves i, més lentament, s'estenen de forma imparable a tota la societat, creant noves formes de comunicació i entreteniment !
Coneix-te!
L'edat d'inici a les TIC, i més concretament a Internet, es produeix entre els 10 i 11 anys. Els què més utilitzem és el correu electrònic, la descàrrega de música i pel•lícules i la recerca d'informació per als estudis.
Ens connectem habitualment des de la llar, i de manera secundària ho fem en el col•legi o a casa d'algun amic. La meitat de nosaltres accedim diàriament a Internet, i passem, de mitjana, 14,5 hores a la setmana connectats, sobretot el finde.
Respecte al mòbil, un 65% disposem d'un propi, i el percentatge arriba a al 90% entre el segment d'edat de 15-16 anys. Ho utilitzem per a enviar SMS i efectuar o rebre trucades.
El 30% de nosaltres utilitzem els videojocs online, i gairebé la tercera part ho fem en la modalitat de pagament. Internet és la TIC preferida (enfront dels videojocs i els mòbils), amb un 75% dels nens que declaren agradar-li molt o bastant més que altres coses, enfront d'un 40% en el cas de telèfon mòbil i videojocs.