21 de set. 2009

FACTORS DE RISC


L'adolescència és en si una etapa d'especial vulnerabilitat enfront de les drogues. La recerca d'un mateix, les ganes de construir la pròpia personalitat i d'experimentar coses noves, el sentiment de invulnerabilidad, la necessitat de sentir-se integrat en el grup (la pressió del grup és un dels més importants factors de risc!) i la falta d'habilitats per a resistir a les pressions dels amics, són alguns dels elements que afavoreixen l'experimentació amb aquest tipus de substàncies.
Però, que altres factors existeixen?
Un dels primers elements de risc és la pròpia presència de les drogues en l'entorn, és a dir, la seva accessibilitat, la seva visibilitat i la seva disponibilitat. Se sap que com més fàcil resulta aconseguir les drogues més augmenta el seu consum. D'altra banda, l'actitud de la societat cap a les drogues és també determinant, ja que l'acceptació social del consum és un important factor de risc i el rebuig social una de les barreres més eficaces.
Alguns valors com viure al dia i la recerca de plaure costi el que costi, prevalentes en la societat actual, suposen un factor de risc i fomenten la idea de viure el present i la necessitat de rebre gratificacions immediates, i resten valor a l'esforç i les metes en el mitjà i llarg termini.
El consum de drogues per part dels pares, o situacions de conflictivitat familiar, on l'absència d'habilitats educatives estan presents també és un factor a tenir en compte.