3 de març 2014

MITES I FALSES CREENÇES AMB LES DROGUES

Alcohol

Beure alcohol és bo per al cor i prevé les malalties cardiovasculars: encara que algunes recerques han demostrat que en adults, sobretot homes, el consum moderat d'alcohol pot reduir el risc de patir algunes dolències coronàries, quan el consum augmenta ho fa també, de forma molt pronunciada, el risc de sofrir alguna d'aquestes dolències.
Prendre unes copes facilita mantenir relacions sexuals: encara que fomenta la desinhibició, el consum abusiu de begudes alcohòliques, lluny d'afavorir les relacions sexuals, moltes vegades les dificulta o fins i tot les impedeix, provocant impotència en l'home i altres disfuncions associades.
Les begudes alcohòliques són bones per entrar en calor: encara que l'alcohol produeix una sensació momentània de calor, en poc temps la temperatura interior del cos disminueix i se sent més fred. Per això, en cas d'embriaguesa cal abrigar a l'afectat i mai donar-li dutxes fredes.
Una copa ajuda a superar el cansament i a estar més animat: després d'una sensació de benestar passatgera, el consum abusiu d'alcohol porta al subjecte a l'extrem oposat, així que si està trist o deprimit empitjorarà la seva situació. També causa una major fatiga física i pèrdua de força.

Cocaïna


Les relacions sexuals són millors sota els efectes de la cocaïna: el consum de cocaïna de forma continuada no només disminueix el desig sexual, sinó que també provoca problemes d'erecció i ejaculació en els homes, podent arribar a ser motiu d'impotència i infertilitat.
La ‘neu’ és una substància fàcil de controlar: en realitat, la cocaïna té un elevat poder addictiu, com ho demostra el fet que és la substància que genera més demandes de tractament relacionades amb el consum de drogues, seguida de l'heroïna i el cànnabis. Després de començar prenent-la només en cap de setmana, molts acaben desenvolupant dependència.
La cocaïna ‘dóna marxa’ i ajuda a portar les nits de festa: encara que és cert que la cocaïna té un efecte estimulant, aquest és passatger i precedeix a un baixó intens que causa decaïment, cansament i depressió. Lluny d'afavorir la sociabilitat, el seu consum abusiu provoca irritabilitat.
No passa gens per ficar-se unes ‘ratlles’ en els caps de setmana: prendre cocaïna només en els caps de setmana i vacances suposa un consum d'uns 100 dies a l'any i comporta un risc evident de dependència a llarg termini, sense oblidar que els efectes poden deixar-se sentir al llarg de la setmana.

Cànnabis

No és dolent fumar cànnabis de vegada quan; al cap i a la fi té efectes terapèutics: el cànnabis s'utilitza en medicina en casos molt concrets i de forma molt controlada, en unes condicions que no tenen res a veure amb les del seu ús recreatiu. Segons argumenta el Pla Nacional sobre Drogues, existeixen també fàrmacs derivats de l'opi “i ningú pensa que sigui sa consumir heroïna”.
Fumar porros és més saludable que consumir cigarrets: el cànnabis no només té molts dels*carcinógenos del tabac, sinó que estan presents en major proporció. El costum de fumar porros sense filtre i amb aspiracions profundes incrementa a més el risc de cáncer.
Si el cànnabis es legalitzés, es consumiria molt menys: les drogues de major consum són l'alcohol i el tabac, i ambdues són legals. Segons el Pla Nacional sobre Drogues, més que la prohibició, la qual cosa influeix en el consum és la facilitat per aconseguir una droga i la seva acceptació social. 

0 comentaris: