15 de gen. 2016

DROGUES: IDEES CLAUS

El consum d’una droga es pot convertir en una necessitat diària, ja que tota droga crea dependència.
Totes les drogues tenen efectes indesitjables, independentment de la seva condició legal.
La nicotina continguda en el tabac pot causar addicció física i mental.
El consum de tabac és un dels principals factors de risc de desenvolupar malalties cardiovasculars i diversos tipus de càncer.
L’alcohol és una droga que és socialment acceptada, però que pot comportar problemes greus, derivats de la intoxicació alcohòlica i/o la dependència.
El cànnabis és una droga depressora del cervell que redueix les capacitats de raonament, coordinació, reacció i memòria.