23 de des. 2020

TIPOLOGIES DE VIOLÈNCIES

Les violències vers la infància i adolescència són un problema greu de salut pública i una violació dels drets humans, amb importants conseqüències per la salut a curt i llarg termini (OMS, 2017), tant en la salut física i psicològica,
com en les repercussions socials. No tot és violència i es poden classificar de manera diferent.

Violència física
Actes no accidentals per part d’un/a cuidador/a que causen o poden causar danys físics en l’infant o adolescent. 1 de cada 10 infants és maltractat físicament pels seus cuidadors.

Violència emocional
El fracàs del cuidador/a en proporcionar un entorn adequat i de suport inclou actes que tenen un efecte advers en la salut emocional i el desenvolupament del/de la nen/a. 3 de cada 10 infants són maltractats emocionalment pels seus cuidadors.

Violència sexual
Els contactes i interaccions entre un/a nen/a i un adult, o entre dos persones menors d’edat, quan l’agressor fa servir a l’infant per estimular-se sexualment ell mateix, a l’infant o a una altra persona. L’agressor utilitza la situació de
poder o control de la qual disposa per interactuar sexualment amb l’infant mitjançant la manipulació, la pressió o l’engany. 1 de cada 5 infants.

Negligència
És el tipus més freqüent. Es defineix com qualsevol acció o falta d’acció en què les necessitats físiques o psicològiques bàsiques de l’infant no són ateses temporalment o permanent i poden resultar en un deteriorament greu de la salut o del  desenvolupament. 2 de cada 10 infants pateixen negligència física .

Exposició VG
La visualització de violència vers la mare constitueix violència infantil/adolescent.

Altres
Sd. Münchhausen, violència institucional, violència mitjançant les TIC. 


 

11 de des. 2020

CONSELLS PER DORMIR MILLOR


Hi ha petits canvis que poden fer-se per tenir un descans de qualitat i que podran ajudar a alleujar l'insomni episòdic:


- Crea i respecta horaris. Tracta d'anar-te'n al llit i despertar a la mateixa hora cada dia.
- Tracta de despertar-te amb els primers raigs del sol, ja que la llum natural té un efecte directe en el rellotge circadià, aquest rellotge intern que regula el teu ritme de son.
- Crea una rutina relaxant. Pot ser alguna cosa com prendre un bany tebi, llegir alguna cosa plaent i simple, el que sigui que t'ajudi a deixar anar les tensions abans d'anar a dormir. Repeteix-ho cada nit perquè el cervell ho relacioni amb el son.
- Evita els menjars abundants, l'alcohol, cigarrets i cafeïna poques hores abans de dormir.
- Mantingues l'habitació freda i dorm amb flassades
- No et quedis al llit mirant el sostre. Si no pots dormir, llegeix, escolta música, veu televisió, el que et relaxi però no et quedis en silenci preocupat per l'insomni, perquè això pot causar angoixa i ansietat.
- Reserva el llit només per dormir, evita menjar, llegir o fer qualsevol altra activitat en ell. La idea és que el teu cervell relacioni aquest espai amb el descans.
- Aprèn algun exercici de relaxació que puguis practicar al moment de dormir, per promoure la relaxació i descans profund.


 

1 de des. 2020

 DIETES SENSE CONTROL MÈDIC


Un 34% de les adolescents han fet dieta per aprimar-se sense control mèdic. Una xifra que se situa en el 22% en el cas dels nois. Així ho revelen els resultats d’una enquesta realitzada a joves d’entre 12 i 16 anys d’arreu de Catalunya 

L’estudi, impulsat per l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia, posa de manifest el perill de les dietes sense control, ja que suposen un desencadenant dels transtorns de la conducta alimentària (TCA). La dada encara és més alarmant si observem que més del 50% ho ha acompanyat de conductes de risc: vòmits, saltar-se àpats o menjar menys. 

Una dada molt preocupant que aboca aquesta enquesta és que el 42% dels adolescents entrevistats han patit burles i concretament un 76% han estat pel seu físic. “Cal recordar els comentaris negatius sobre el físic de l'infant o adolescent, tant per part de la seva família com per part dels companys i companyes són també un factor de risc a l'hora de desenvolupar una anorèxia o bulímia nervioses" comenta Sara Bujalance, directora de l'Associació contra l'anorèxia i la bulímia, la qual col·labora amb el Consultori d'Adolescents.cat.
 

Davant la pregunta de si creuen que un company/a pot estar patint un problema d'alimentació, la resposta ha estat preocupant: un 28% creu que sí. Cal recordar que si es té la sospita d'un possible cas a casa o l'aula és important parlar amb el noi o noia i demanar ajuda professional. 

D’altra banda, l’estudi ha posat de manifest una dada positiva; la majoria de joves fa un àpat en família acompanyats del pare o la mare o tots dos un cop al dia i sol coincidir amb el sopar (79%). "Aquesta dada és molt important, ja que un àpat en família redueix un 35% la possibilitat de patir un TCA”, puntualitza Sara Bujalance. La part negativa és que un 44% dels enquestats afirmen que fan servir un aparell tecnològic: televisió, mòbil, tauleta durant algun àpat del dia. A l'hora de seure a taula val la pena apagar la televisió i deixar mòbils i tauletes lluny, perquè poden interferir en la conversa i relació dels membres de la família. Es tracta d'aprofitar el moment realment en família, comenta Sara Bujalance.
 

l'Associació contra l'anorèxia i la bulímia va visitar els centres de Catalunya durant el curs escolar 2019-2020 amb el programa, Quan no t'agrades, emmalalteixes! Es tracta de tallers dirigits a l'alumnat de primària, secundària i batxillerat/cicles formatius que tenen com a objectiu prevenir els trastorns de la conducta alimentària i treballar l'autoestima així com detectar de forma primerenca possibles casos.