15 de juny 2015

ALCOHOL

De vegades, quan es parla de drogues només es pensa en la cocaïna i l'heroïna, però no en l'alcohol, que és la droga més consumida i acceptada socialment. El consum excessiu i habitual d'alcohol perjudica el fetge i el pàncrees, causa gastritis i úlceres d'estómac, desnutrició i trastorns al sistema nerviós. Pot augmentar el risc de tenir lesions, agreujar problemes físics, psíquics i socials, i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. A més, pels mecanismes de tolerància i neuroadaptació cerebral, aquest consum pot derivar a mitjà i llarg terme en dependència de l'alcohol o alcoholisme. Per evitar l'aparició de problemes associats al consum d'alcohol es recomana en general beure'n menys i sempre per sota dels nivells considerats de risc.
El sistema sanitari de Catalunya disposa de professionals de salut formats per prevenir i detectar precoçment els problemes d'alcohol i també professionals especialitzats que, des dels centres d'assistència i seguiment, poden tractar i ajudar les persones amb dependència de l'alcohol, i també els familiars.

4 de juny 2015

MALATIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

Són un grup de malalties infeccioses de gravetat variable, que normalment es transmeten durant les relacions sexuals amb una persona infectada.
La vagina, el penis, l'anus i la boca són els llocs més freqüents on es localitzen diferents microorganismes (virus, bacteris, paràsits...) que poden produir una infecció de transmissió sexual (ITS).
Les ITS es manifesten mitjançant símptomes molt diversos, que de vegades poden ser discrets i tardans. Des que el microorganisme s'estableix al cos fins que s'observa algun símptoma pot passar un temps, anomenat període d'incubació. Durant aquest període, qualsevol persona infectada pot encomanar la infecció.
En algunes ocasions, les ITS també poden manifestar-se en altres llocs fora dels òrgans genitals i urinaris, i també poden no provocar cap símptoma visible encara que continuïn evolucionant. En altres casos, poden aparèixer símptomes prou característics d'aquestes malalties.

M´he contagiat? Què faig?
 
Busca atenció mèdica quan abans millor i sense vergonya. Pensa que una ITS és una malaltia com qualsevol altra.
Evita mantenir relacions sexuals fins que no hagis descartat la possibilitat d'una infecció infecció i hagis fet el tractament indicat.
Un cop fet el diagnòstic, comença el tractament com més aviat millor. Gairebé totes les ITS poden curar-se sense complicacions si es tracten correctament i a temps.
No t'automediquis. Els símptomes poden ser semblants, però les malalties poden ser diferents. Cadascuna de les ITS té un tractament específic.
Si tens una ITS caldrà que avisis la parella o les persones amb les quals has mantingut relacions sexuals per evitar l'extensió de la infecció.