30 d’abr. 2012


COM PREVENIR LA TRANSMISSIÓ DE MTS

Des de l'inici de la vida sexual activa les persones estan exposades a riscos d'adquirir una malaltia de transmissió sexual, d'acord al que anteriorment i especialment a la cadena de transmissió.
 Les persones amb vida sexual activa poden reduir els riscos mitjançant les següents mesures:

1. Disminuir el nombre de parelles sexuals. A menor numero de parelles sexuals disminueix la probabilitat de MTS.
2. El tractament adequat i oportú de les MTS va a disminuir el risc d'adquirir una altra MTS.
3. L'ús correcte del preservatiu. (està científicament comprovat que l'ús del preservatiu o condó redueix significativament els riscos d'adquirir i transmetre una MTS). L'important en el seu ús correcte en cada relació sexual on pugues haver-hi contacte de les secrecions, fluxos i ferides de les MTS amb les mucoses. Especialment en les relacions sexuals penetratives vaginals i anals, a més del sexe oral.
L'ús correcte del preservatiu o condó a més implica que:
1. S'ha d'usar només preservatius de làtex.
2. El preservatiu serveix només una vegada. S'ha d'utilitzar un de nou per a cada relació.
3. Els preservatius deuen ser guardats protegits de la calor i humitat
4. Usar lubrificants solament amb base d'aigua. No utilitzar mai amb base de substàncies grasses, danyen al làtex i el poden trencar.
5. Fixa´t la data de caducitat.

16 d’abr. 2012

MALTRACTAMENT INFANTIL

Un infant és maltractat o sofreix abusos quan la seva salut física i la seva seguretat o el seu benestar psicològic es troben en perill per les accions infligides pels seus pares o per les persones que tenen encomanada la seva cura. Es pot produir maltractament tant per acció com per omissió i per negligència. Es considera que n´hi ha diverses formes de maltractament. El maltractament físic és qualsevol lesió causada a l'infant com a conseqüència de cops, estirades de cabells, puntades de peu, punxades... propinats de manera intencional per part d'un adult. També són els danys causats per càstigs inapropiats o desmesurats. És difícil distingir quan acaba la imposició de la disciplina mitjançant càstigs físics "raonables" i quan comença l'abús. El segon tipus de maltractament és l'abandonament o negligència, distraccions importants en la tasca essencial de cobrir les necessitats bàsiques de l'infant, ja sigui en educació, salut i seguretat o benestar. Estem davant d'un abandonament físic quan es desatén la salut de l'infant, se l'expulsa de casa o se'l deixa repetidament a cura de menors, i es tracta d'abandonament educatiu quan no es vetlla perquè el fill disposi d'una educació i escolarització adequades a les seves necessitats.Tot maltracte psíquic o físic és el contrari a un aprenentatge adequat i sense futures conseqüències contraproduents, encara que per molts anys e inclús durant tota una vida això pot passar completament inadvertit. Encara que a moltes persones els hi resulti difícil de comprendre, l'ésser humà està fet per respondre negativament no només al ser maltractat de manera directa. Molts pares i professors arriben a crear un ambient hostil al voltant del nen o de l' adolescent que, malgrat de ser aquest tractat amb un relatiu respecte, a la llarga l'afecta.


10 d’abr. 2012

DROGUES, NECESSITO AJUDA!

On anem si tenim problemes amb les drogues?. Puc anar sol o haig d´anar amb els pares. Aquestes poden ser preguntes que et pots fer si realment necessites ajuda. A Barcelona hi ha un servei d´orientació per adolescents, però què també d´ajuda a families i joves que ho requereixen.
Com es pot accedir al servei?
•Per pròpia iniciativa, de l'adolescent o jove o de la seva família.
•Per derivació de qualsevol professional dels àmbits sanitari, social, educatiu i comunitari.
Espai que atén a adolescents i joves fins a 21 anys consumidors de drogues i a les seves famílies.
On son?

C/ Enric Granados, 116 3r. pis
08008 Barcelona
Telf. 93 237 87 56