26 de gen. 2022

 EXTASIS

Què és:

L'èxtasi (3, 4-metilendioxi-N-metamfetamina, MDMA) és una droga que es fabrica de manera il·legal.

Ell èxtasi és una droga estimulant que pot causar al·lucinacions. Es coneix com a droga de disseny perquè es va crear amb l'objectiu de fer que la gent es col·loqui i tingui subidons. Aquesta droga és popular entre els adolescents i els adults joves que van a sales de festes, clubs nocturns, concerts i/o "festes rave" (de música electrònica).

Els seus consumidors creuen que la droga els farà trobés bé i els mantindrà a flotació i feliços durant diversos dies sense necessitat de descansar. Però la gent que pren èxtasi no és conscient del perillós que pot ser.

L'èxtasi s'ha convertit en una de les drogues il·legals que més es consumeixen al carrer. En els últims anys, l'èxtasi ha enviat a molta gent a serveis d'urgències mèdiques pels seus perillosos efectes secundaris.
A vegades dita:

XTC, X, Adam, E, Roll, A, 007, Molly i ecstasy als EUA En espanyol, es diu èxtasi, Adán, XTC, droga de l'abraçada, frijoles i droga de l'amor.
Com s'usa:

L'èxtasi es pot empassar (en forma de pastilla o de comprimit) o es pot esnifar (en forma de pols).
Què fa:

L'èxtasi és tant una droga al·lucinògena com estimulant. Fa que el consumidor experimenti una onada de bons sentiments (un subidon) i magnifica la intensitat del que sent, es bo o sigui dolent. Els efectes de la droga solen durar fins a 6 hores.

L'èxtasi augmenta la freqüència cardíaca i pot causar sequedat de boca, estrènyer de dents, visió borrosa, esgarrifances, suors o nàusees. Pot fer que alguns dels seus consumidors es posin ansiosos, se sentin confosos i tinguin idees paranoides, com que la gent els vol fer mal o està confabulada contra ells. L'èxtasi pot danyar cèl·lules cerebrals que participen en el pensament i la memòria.

Si una persona pren èxtasi, el seu cos es pot posar perillosament calent mentre balla o fa qualsevol altra activitat física, la qual cosa pot conduir a descomposició muscular; mal renal, hepàtic i cardíac; i, fins i tot, la mort. El consum d'èxtasi pugui causar convulsions, inflamació cerebral, possible dany cerebral i, fins i tot, la mort.


 

18 de gen. 2022

EMBARÀS EN L´ADOLESCÈNCIA


L’embaràs en l’adolescència s’ha de plantejar com un problema de salut al qual cal dedicar una atenció específica des dels serveis sanitaris i socials. Cal un enfocament que tingui en compte el perfil personal, social i familiar, a més de la situació afectiva i econòmica. L’embaràs en noies adolescents pot tenir efectes negatius, tant socials com personals.
 

 
Es considera una conducta de risc mantenir relacions sexuals amb risc d’embaràs:

 
sense mètode,
per una mala utilització del mètode;
sota els efectes de drogues;
sota pressió de la parella;
en cas de violació;
en cas d’abús sexual

Senyals d’alarma

 
Amenorrea
Símptomes secundaris
• nàusees i vòmits, sobretot al matí;
• pol·laciúria, nictúria;
• augment de la congestió i la sensibilitat mamària;
• trastorns del gust i de la gana.

 
Què cal fer?

 
Ens cas d’amenorrea o un altre senyal d’alarma que pugui fer sospitar un embaràs.
S’ha de derivar a l’ASSIR o al centre d’atenció primària de referència, amb accés
immediat per fer-li una prova d’embaràs.
Respectar-ne la confidencialitat i la confiança de l’alumne.
Seguiment per Infemeria i acompanyar que la noia ha anat al centre on havia estat derivada.


 

3 de gen. 2022

CAL FER ESPORT?

Cada vegada hi ha més evidències mèdiques que avalen els beneficis de l'esport per a la salut dels adolescents. A més, està provat que els nens esportistes tenen major concentració i són més equilibrats emocionalment.
Els científics estan cada dia més convençuts dels avantatges de fer esport ja des de la infància. En particular, la Fundación Española del corazón destaca relació directa entre mantenir el pes ideal i prevenir l’obesitat, així com la diabetis tipus 2. A més, s’incrementa el nombre de glòbuls blancs a la sang, és menys probable desenvolupar malalties com l’osteoporosi, desenvolupa l’agilitat i els reflexos i a més ajuda a prendre consciència del propi cos.

L’esport a més aporta beneficis psíquics i emocionals per al nen. En general, els nens amb un bon volum d’activitat física tenen una major capacitat de concentració, cosa que incrementa el seu rendiment escolar. A més, ajuda a combatre possibles crisis d’ansietat o de depressió. També cal destacar l’element socialitzador de l’esport, ja que els nens esportistes desenvolupen més la companyonia i menys la conducta agressiva.

Els experts aconsellen que la quantitat d’exercici estigui al voltant dels seixanta minuts diaris. És recomanable que l’esportista passi una revisió mèdica, com a mínim un cop l’any, per garantir que està en bona condició física.

És important tenir en compte les següents precaucions:

  • L’exercici comença de forma moderada per anar creixent en intensitat.
  • S’ha de tenir cura la hidratació abans, durant i després de l’exercici.
  • S’han d’excloure els esports que requereixin molta força física.
  • Qualsevol problema o dificultat física que aparegui s’ha de consultar el metge.

L’esport, però, està contraindicat per a nens que pateixin un retard en el creixement, alguna insuficiència renal o hepàtica, malalties metabòliques no controlades o hipertensió arterial. A més, els que pateixin obesitat hauran de tenir un pla d’entrenament específic.