6 de nov. 2021

QUÈ ÉS L´ASSETJAMENT ESCOLAR?


S'entén per assetjament escolar qualsevol forma de maltractament físic o psicològic que succeeix de manera repetida entre menors i adolescents en edat escolar. L'assetjament escolar també es coneix com a bullying, terme anglès que significa "intimidar".

On passa l'Assetjament Escolar?

L'assetjament sol ocórrer a l'escola, però també pot donar-se en llocs com l'autobús o les activitats extraescolars.

En l'actualitat, l'assetjament es produeix freqüentment a través del mòbil Internet mitjançant missatges de text, trucades, correus electrònics o missatges en xarxes socials. Aquest tipus d'assetjament es coneix com ciberassetjament ciberbullying.

Què es pot considerar Assetjament Escolar?

Perquè un comportament pugui considerar-se "persecució", ha d'incloure els següents components:

Dos adolescents en actitud agressiva

Agressivitat:

  • Física. El menor o adolescent que assetja fa mal a un altre o a les seves pertinences. Per exemple, fer-lo ensopegar, l'empeny o trenca els seus llibres.
  • Verbal. El menor o adolescent que assetja diu o escriu coses desagradables sobre un altre a través de burles, amenaces o insults.
  • Social. El menor o adolescent que assetja danya la reputació o les relacions del nen/a assetjat/da. Per exemple, prohibeix a altres estudiants ser els seus amics o difon informació privada o falsa sobre ell en les xarxes socials.
Dues persones i una mostra agressivitat verbal

Desequilibri de poder. El menor o adolescent que assetja utilitza el seu poder per controlar o fer mal al nen/a que és assetjat/da. Aquest poder pot ser la força física, però també la popularitat o l'accés a informació privada.

Dues persones en actitud agressiva i un calendari, indicant repetició.

Repetició. Els comportaments agressius han de succeir més d'una vegada.