28 d’oct. 2021

Konsulta'm

L'espai “Konsulta’m” és un servei de suport psicològic dirigit a adolescents i joves per a detectar i atendre de manera preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut mental de la joventut. L'espai també ofereix assessorament als professionals que treballen amb grups d'adolescents o de joves.

El servei obre una tarda a la setmana en un casal o un espai de proximitat amb activitats juvenils i atén els adolescents i joves, d'entre 12 i 22 anys, que necessiten una resposta especialitzada, àgil i immediata. Es pot accedir sense derivació ni cita prèvia.

L'espai “Konsulta’m” es dirigeix també a professionals que treballen amb grups d'adolescents o de joves que necessiten assessorament sobre casos o situacions concretes que es poden trobar durant l'exercici de la seva tasca professional diària.

L'espai “Konsulta’m” és una acció que forma part del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, que té com a prioritat atendre la població infantil, adolescent i adulta jove. L'informe “La salut mental a Barcelona 2016”, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, mostra que en el 2016 el patiment psicològic en els adolescents i joves ha augmentat en relació amb el 2012. També es recull la necessitat dels professionals que treballen amb aquest col·lectiu de rebre suport en matèria de salut mental.

“Konsulta’m” neix amb la finalitat d'accedir en els adolescents i joves abans que el malestar psicològic s'agreugi o es converteixi en un problema de salut mental. D'altra banda, es pretén potenciar un tipus de servei que s'adeqüi més als hàbits i a les dinàmiques i pràctiques dels adolescents i joves per a poder atendre'ls millor.