Què és el chemsex?

El terme 'Chemsex' és la conjunció de les paraules angleses 'chemical' i 'sex', i fa referència a l'ús intencionat de drogues psicoactives per mantenir relacions sexuals, generalment entre homes que tenen sexe amb homes (HSH), en sessions de diverses hores o dies i amb múltiples parelles. Quan les drogues són administrades de forma intravenosa es coneix com a 'slamming' o 'slamsex'.

És una pràctica que s'ha d'abordar no només des de la prevenció de malalties infectocontagioses sinó en relació a les conseqüències que pot ocasionar en la salut psicològica i social de les persones que ho practiquin.

Els elements clau del chemsex són els següents:

- Sexe fonamentalment entre homes, encara que el fenomen comença a estendre's a altres grups de població.

- Llargues sessions de diverses hores o dies de durada. És molt popular l'ús de termes com chill, sex-party, sessió, colocó, etc.

- Consum de drogues.

- Ús de les aplicacions mòbils per al contacte i difusió de les sessions. L'ús d'apps de geolocalització han suposat un gran impacte per a la difusió del fenomen.

La pràctica del chemsex comporta una sèrie de riscos:

- Desinhibició sexual, pràctiques sexuals extremes, sexe en grups nombrosos i escàs ús del preservatiu, així com altres mesures de prevenció.

- Perills inherents al consum de drogues (dependència, addicció, sobredosi, mort) i les conseqüències a nivell social del consum al llarg del temps.

- Afeccions sobre salut psicològica (sentiments de culpa, vergonya, baixa autoestima) i problemes socials (rebuig, exclusió, segmentació de la xarxa social, aïllament).
    Les raons que porten a practicar chemsex poden ser degudes a un conjunt de factors: substàncies accessibles i econòmiques; pressió de grup; factors psicològics (sentir-se més lliures, superar la por del rebuig, fer front a l'estigmatització de la infecció pel VIH, homofòbia interioritzada, solitud); situacions personals que poden actuar com a desencadenants (ruptura de parella, diagnòstic recent de VIH, canvi de ciutat o turisme sexual).

El que és més habitual és que la pràctica del chemsex tingui lloc a cases particulars, però també es pot donar a diferents negocis dirigits al públic gai, com saunes, clubs de sexe, hotels, festes en locals privats, locals amb cambra fosca, així com zones de cruising (trobades sexuals a l’aire lliure) . Les sessions de chemsex poden ser d’un a un (amb una parella sexual ocasional o amb una parella estable), en trio o de sexe en grup. Però també hi ha qui el practica en solitari, visionant material pornogràfic o interaccionant en línia amb altres consumidors, per exemple, a través de càmeres web. El chemsex és més prevalent a les ciutats grans i les seves àrees metropolitanes, així com en destinacions turístiques populars entre el públic gai.

Malgrat que no totes les persones que practiquen chemsex presenten problemes derivats d’aquestes pràctiques sexuals i de consum, el fenomen del chemsex es considera un problema de salut pública a causa que la seva pràctica intensiva i continuada pot tenir implicacions greus per a la salut sexual, mental i pot produir addicció i comprometre el benestar de qui el practica.

Quan les pràctiques de Chemsex tenen efectes negatius i preocupants sobre la salut, és recomanable demanar ajut professional. La tipologia de serveis que poden atendre les persones amb problemes associats a aquestes pràctiques pot ser molt variable: clíniques o unitats d’ITS, centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS), urgències mèdiques i psiquiàtriques, unitats de VIH, entitats comunitàries, etc.

+info:

Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS)

Unitat d'ITS i VIH Drassanes - Vall d'Hebron. Atenció integral de la salut sexual dels usuaris que practiquen chemsex (atenció a persones amb símptomes, vacunació d'infeccions prevenibles, screening d'ITS i VIH, PrEP). També es pot sol·licitar assessorament i suport per a usuaris de chemsex. Contacte: ccee.drassanes@vhebron.net   

Servei ChemSex Support - Stop Sida. Servei d'acollida (counselling); Acompanyament en la gestió del consum (informació de reducció de riscs); Punt d'intercanvi de xeringues (PIX); Atenció sociolaboral; Atenció psicològica: psicoteràpia individual, teràpia corporal, psicoteràpia grupal, grup de sexe sobri; Suport VIH. Individual; Grup d'Ajuda Mútua; Formació a personal sanitari; Formació de voluntariat que practica o ha practicat chemsex; Gestió i edició del blog “Chemical Bloguers”: espai virtual d'intercanvi d'experiències i suport; Programació d'activitats d'oci alternatives al chemsex; Servei d'informació sobre reducció de riscs en apps de contactes, grups de Telegram i Whatsapp; Grup d'ajuda mútua gestionat per a usuaris de chemsex. Contacte: 934522435

CHEMSEX prevenció, detecció i abordatge a Catalunya, 2021

Apoyo positivo

Gestión de placeres y riesgos en el uso sexualizado de sustancias "Proporcionamos información no estigmatizante ni paternalista, basada en la evidencia y de utilidad para cualquier persona que haga un uso sexualizado de sustancias, que participe en sesiones de Chemsex y para aquellas de la comunidad LGBTI+ que utilicen sustancias. Facilitamos que se pueda ejercer un derecho fundamental en salud, “el acceso a información clave”, necesaria para tomar decisiones más responsables y mejorar la gestión de los placeres y los riesgos asociados al uso de sustancias, a la sexualidad y a su combinación".Comentaris