Punxades en espais d'oci

El fenòmen de les punxades és nou a Catalunya, però detectat en altres comunitats (a Navarra, Balears,...) i també a països Europeus (a UK va ser notícia l’octubre passat, per una onada de casos, també d’altres com França o Bèlgica).


Es tracta, fins al moment, de situacions on diferents persones refereixen haver sentit punxades i simptomatologia compatible amb la inoculació d’alguna substància química que causa marejos. En els casos detectats i/o denunciats a Catalunya fins el 29 juliol cal tenir en compte que no s’ha conegut cap tipus de fet delictiu posterior, relacionat amb violències sexuals o altres tipus de fets com robatoris o altres delictes.

De moment, per tant, no és realista ni prudent relacionar aquests casos amb les violències sexuals amb substàncies inoculades mitjançant una punxada. En tot cas, és important recordar en relació a les violències sexuals que la droga més usada i vinculada a la majoria per produir sumisió quimica i per tant reduir o anular la voluntat d ela víctima és l'alcohol.

Protocol per abordar les punxades als espais d’oci

El Govern ha actualitzat el document operatiu per donar una resposta coordinada, integral i eficient a la situació generada arran de la detecció de punxades en espais d’oci en els darrers dies. Es tracta d’un document conjunt dels departaments d’Igualtat i Feminismes, Salut i Interior. S’hi recull informació bàsica sobre el fenomen i pautes per millorar la seva prevenció i abordatge.

El protocol presentat adopta una marcada dimensió comunitària i recull el paper que pot tenir el personal dels espais d’oci, de serveis públics de transport, l’entorn de la persona que pot haver rebut una punxada, i qualsevol persona que pugui detectar comportaments estranys. El document defineix també pautes d’actuació i missatges clau per als diferents col·lectius i recorda el telèfon d’emergències 112.

Què fer davant d’una sospita de punxada

Fer cas de les sensacions de la persona afectada, demanar o oferir suport, segons sigui el cas.

Evitar anar a casa directament; cal dirigir-se a un centre sanitari al més aviat possible, i fer-ho preferiblement en companyia, per tal de realitzar les proves pertinents.

Protocol al centre sanitari

Se seguirà, d’entrada, el protocol de punxada accidental.

Es valorarà l’activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, una intervenció que cal realitzar durant les primeres 72 hores posteriors a la punxada.

El document estableix la necessitat de fer una anàlisi toxicològica com més aviat millor.

En cas que se sospiti que hi ha pogut haver una agressió sexual, s’activarà el protocol d'atenció a agressió sexual recent. (+ info Violències sexuals- Hospital Clínic de Barcelona )

Acompanyament a la víctima i denúncia de la punxada

En cas que es consideri oportú, el centre sanitari proporcionarà suport psicològic a la persona afectada. A més, qualsevol persona que rebi una punxada té a la seva disposició tota la xarxa pública d’atenció a les violències masclistes i LGBT-fòbiques, present arreu de Catalunya (SIAD, SIE, SAI i el telèfon 900 900 120, disponible les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, amb informació en una gran varietat d’idiomes).Les persones afectades per una punxada poden dirigir-se a les comissaries dels Mossos d’Esquadra per tramitar una denúncia

El paper dels ens locals, entorns d’oci i mitjans de comunicació

Ens locals i comarcals: se’ls demana reforçar les estratègies de prevenció en els espais d’oci, i millorar la coordinació amb tots els agents implicats.

Mitjans de comunicació: es recorda que cal informar sense crear alarma social, respectant el dret a la intimitat de la persona afectada i del seu entorn.


Si necessites més informació o qualsevol tipus de suport, pots comptar amb nosaltres ja sigui visitant la pàgina web Benestar Emocional Comunitari o envia'ns un Whatsapp al 667 769 698


Comentaris