KONSULTA´M +22El Konsulta’m és una acció que forma part del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, que té com a prioritat atendre la població infantil, adolescent i adulta jove.El Konsulta’m +22 és un servei de suport psicològic gratuït adreçat a la població de més de 22 anys de la ciutat de Barcelona. El servei també assessora en temes de salut mental professionals que treballen des del teixit comunitari.  En cadascun d’aquests espais s’ofereixen diversos tipus d’atenció: suport, detecció, orientació, acompanyament i derivació, si escau.
L’espai Konsulta’m és un servei de suport psicològic adreçat a joves, adolescents i persones adultes atès per professionals de la salut mental. La seva finalitat és detectar i atendre de forma preventiva el patiment emocional i els problemes de salut mental de la població. És anònim, gratuït, es troba a tots els districtes de la ciutat i no requereix  cita prèvia.

Aquest servei es basa en l’èxit del seu predecessor, el Konsulta’m destinat a joves d’entre 12 i 22 anys. Dona resposta a la mesura de govern del Pla de xoc en salut mental del maig del 2021 i, en concret, a l’augment del malestar emocional de la població a conseqüència de la pandèmia per la covid-19.


Comentaris