22 d’abr. 2021

CÀNNABIS

El consum dels derivats del cànnabis (hachís i marihuana) s'han incrementat de manera important en els últims anys. L'última enquesta realitzada sobre l'ús de drogues en població escolar  indica que el 33% dels estudiants d'entre 15 i 18 anys han utilitzat en alguna ocasió aquest tipus de drogues. En conseqüència, el consum de cànnabis és una realitat consistentment estesa entre els adolescents. 

Quan una tercera part de la joventut d'aquest país ha consumit derivats del cànnabis i un de cada quatre ho ha fet en l'últim any, és evident que vivim una situació de perillosa normalització de l'ús d'aquest tipus de drogues. Per això és important oferir informació veraç als joves, però també contrarestant la informació esbiaixada dels qui defensen la suposada innocuïtat d'aquestes substàncies. 

Entre els efectes que produeixen els derivats del cànnabis en l'organisme, destaquen especialment els que afecten el cervell. El funcionament de moltes neurones està condicionat pel que denominem “sistema cannabinoide”. En el funcionament d'aquest sistema existeixen dos elements clau: d'una part, unes substàncies denominades endocannabinoides o cannabinoides endògens; d'una altra, els receptors als quals s'uneixen aquestes substàncies per a exercir els seus efectes. Els cannabinoides endògens permeten transmetre missatges químics que transmetran els impulsos elèctrics d'una neurona a una altra.