15 de març 2021

DROGUES.  GUIA DE CONSULTA 

Parlem sobre drogues: potser et venen al cap substàncies ben comunes en la nostra vida quotidiana com el tabac i l'alcohol. Potser imagines substàncies que sovint es consumeixen en entorns de festa, com les pastilles o la coca. O, més aviat, ho relaciones amb les drogues típiques de les pel∙lícules com l'herba o l'heroïna? 

De drogues n'hi ha moltes i provoquen efectes molt diversos. Si t'ha passat pel cap consumir‐ne alguna, o si tan sols tens curiositat per saber millor de què va tot això, aquesta guia et pot servir per resoldre alguns dubtes: com ens afecten l'alcohol, el tabac i altres drogues, les diferents addiccions que se'n deriven, quins senyals d'alarma t'ajudaran a detectar una dependència o una intoxicació, com reaccionar i prevenir i els recursos als quals pots recórrer si tu o algú del teu voltant es troba amb aquest problema. Drogues. La guia que agrairàs al dia següent.

https://www.cjb.cat/wp‐content/uploads/2020/11/DROGUES‐Guia‐agrairas‐al‐dia‐seguent.pdf
0 comentaris: