6 de nov. 2020

 CANAL DROGUES

El Canal Drogues forma part dels webs temàtics del Canal Salut. És l’espai de referència de la Generalitat en matèria de drogues i addiccions des d’una perspectiva de salut pública.

El web està coordinat per  la Sub-direcció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i és el resultat d’un esforç important realitzat per professionals de l’àmbit de les drogues a Catalunya, tant públics com d’associacions i entitats col·laboradores.

Què pretenem en el Canal Drogues?

 • Proporcionar informació relacionada amb l’àmbit de les drogues: conceptes bàsics, mites, efectes i riscos per a la salut, etc...
 • Apropar els recursos d ‘informació, orientació i assistencials a la ciutadania.
 • Difondre les línies estratègiques, les actuacions, els programes, desenvolupats per la Generalitat en matèria drogues des d’una perspectiva de salut pública.
 • Altres informacions específiques com són: Legislació, Tràmits, recursos audiovisuals, memòries, etc...
 • Ser la porta d’entrada d’altres webs específics de drogues de la Generalitat com són. elpep.info, LaClara.info, QdeFesta, Hemeroteca Drogues.                       
 • Equip de treball del Canal format per dos tècnics coneixedors de l’àmbit de les drogues i de la comunicació digital i un enginyer informàtic. Són els encarregats del manteniment, actualització i la dinamització diària del web. Així com de la coordinació amb la resta de webs de drogues (Hemeroteca, ElPep.info, LaClara.info, QdeFesta) i del Canal Salut i Agència de Salut Pública de Catalunya)
 • Equip del Comitè Assessor Editorial del Canal format per professionals de l’àmbit de les drogues i de la tecnologia de la informació i la comunicació. Actualment en fase de revisió.

   
   https://www.youtube.com/watch?v=RC21GipqXOk&feature=youtu.be 

 

0 comentaris: