7 de març 2020

AMOR ROMÀNTIC I VIOLÈNCIA MASCLISTA


L’ideal de l’amor romàntic esdevé clau per entendre l’expressió d’aquestes creences associades als rols de gènere en les relacions de parella. En el si de la nostra cultura patriarcal, l’ideal de l’amor romàntic estipula i marca les normes d’un model de conducta amorosa, el que significa enamorar-se i els sentiments que les persones han de sentir, on, quan i amb qui. Seguint aquest model d’amor romàntic, es desenvolupen un seguit de creences i imatges idealitzades al voltant de l’amor que, sovint, duen a acceptar, normalitzar i justificar comportaments clarament abusius. 

Algunes d’aquestes creences són, per exemple:

— Pensar que “l’amor ho pot tot”,
– Creure que les persones canvien per amor;
- Pensar que “si dos s’estimen, ja n’hi ha prou” 
– Creure que només estimant-se se superaran tots els obstacles de la relació; 
— Pensar que “l’amor de veritat ho aguanta tot” o que “per amor, tot es pot perdonar”,
– Creure que qualsevol conducta, també les abusives, s’han de perdonar quan s’estima a l’altre;
— Pensar que l’altre és “la mitja taronja” ,
– Creure que aquella parella està predestinada, és l’única possible;
— Pensar que “sense l’altre, no sóc ningú” ,
– Creure que la parella és imprescindible per sentir-se una persona completa a la vida;
— Pensar que l’altre és “l’amor de la meva vida”,
– Creure que només hi ha un gran amor a la vida;
— Pensar que la parella és la “fusió de dues persones” i que cal “entregar-se a l’altre” ,
– Creure que quan un/a està en parella s’ha d’oblidar de la pròpia vida per entregar-se a l’altre; 
- Pensar que “la gelosia és una demostració d’amor”,
– Creure que si un/a és gelós/osa és perquè estima molt l’altre/a.

0 comentaris: