11 de nov. 2016

TELÈFON ASSETJAMENT ESCOLAR


Es tracta del número de telèfon 900 018 018, que està operatiu des de l´1 de novembre, i que es convertirà en una eina indispensable en la lluita contra l'assetjament escolar.

Els destinataris del servei són els alumnes, pares, mares i tutors legals, professors, equips directius i personal dels centres docents, i en general qualsevol persona que tingui coneixement de casos de maltractaments o assetjament en l'àmbit escolar, tant dins com fos del centre docent.

S'inclouen també els casos de ciberassetjament, a través d'internet, mòbils i xarxes socials, així com l'àmbit internacional als nostres centres en l'exterior, centres de conveni i programes internacionals. La intenció  és arribar a tots els menors i a tots els supòsits de maltractaments en l'àmbit escolar.

Les trucades seran ateses exclusivament per personal en possessió d'una llicenciatura o grau universitari en l'àmbit de la Psicologia. Però l'atenció no serà només psicològica, sinó que compta amb un equip de treballadors socials, juristes i sociòlegs que prestaran l'atenció que el menor necessiti, inclosa la consulta i derivació del cas a les forces i cossos de seguretat, la inspecció educativa, centres de salut, ministeri fiscal i altres autoritats i institucions competents, sempre de forma voluntària, i assegurant a tot moment l'anonimat i la confidencialitat de les persones que cridin si així ho desitgen.

La trucada serà gratuïta, i no apareixerà en la factura del telèfon des del qual es faci la trucada; és a dir, no deixarà rastre algun.

A més, es posa a la disposició dels usuaris amb discapacitat auditiva o del parla un servei de missatgeria de text, així com l'atenció d'un agent en llenguatge de signes per video-xat o video-cridada.