11 de nov. 2015

MITES SOBRE DROGUES

Que una droga sigui natural NO és pas sinònim que sigui innòcua

El fet que una substància sigui natural no vol dir que no pugui tenir efectes nocius per a l’organisme, no vol dir que sigui innòcua, com és el cas del tabac. Cal tenir present que alguna d’aquestes substàncies naturals pot tenir efectes molt potents, com és el cas de determinats tipus de marihuana i bolets. El consum d’aquestes substàncies provoca alteracions en el funcionament normal del cervell.


NO totes les persones que consumeixen drogues s’hi tornen addictes

No hi ha un únic factor que determini si algú que consumeix drogues s’hi tornarà addicte. El risc de desenvolupar aquesta malaltia està influenciat per una combinació de diferents factors, que inclou la constitució biològica de les persones, l'entorn social i l'edat o etapa de desenvolupament en què es troben. Com més factors de risc es tenen més gran és la probabilitat que el consum de drogues comporti l’addicció. N’hi ha de caràcter social, com ara el fet de viure en un entorn molt desfavorit; de caràcter familiar, com ara la manca de lligams amb la família o el fet que els pares tinguin actituds favorables respecte al consum de drogues; de caràcter escolar, per exemple, experimentar fracàs escolar, i també de caràcter individual o interpersonal, com ara presentar problemes de conducta de manera precoç i persistent.


Tots els joves consumeixen drogues? NO

El consum de drogues s’associa fàcilment amb la població jove, però la majoria dels joves no en consumeixen i els que ho fan en solen consumir als espais d’oci i, generalment, pot tractar-se d’un període d’experimentació.


Els maltractadors són addictes a les drogues com l’alcohol, són aturats, estan estressats, són violents a causa de la seva situació personal? NO
Totes les persones que es troben en una situació d’atur, les que fan un abús del consum de begudes alcohòliques o de drogues o bé les que pateixen estrés no són pas violentes. L’alcohol i les drogues són factors de risc perquè redueixen els llindars d’inhibició, però no causen la violència. Molts maltractadors no abusen de cap substància, ni són persones sense ocupació, sinó que en ells els factors de risc més importants són les creences interiors i els trets de caràcter de maltractador.


El tabac i l’alcohol són drogues

Tot i ser dues substàncies legals, el tabac i l’alcohol també són drogues perquè actuen sobre l’organisme provocant diferents efectes indesitjables i tenen la capacitat de generar tolerància i dependència. 


0 comentaris: