28 d’abr. 2015

TABAQUISME I ADOLESCENTS

Els efectes immediats del tabaquisme més destacables són: l’empitjorament de la imatge corporal (mal alè, taques dentals), la disminució del rendiment físic, la manca d’independència (sentiment de control pels cigarrets) i finalment el cost. No s’ha demostrat que el tabaquisme afavoreixi la disminució de pes.

El tabaquisme durant l’adolescència afecta el creixement i la funció pulmonar donant lloc a símptomes respiratoris com ara tos, flegma, sibilants i dificultat respiratòria. Alguns d’aquests símptomes es donen en asmàtics i s’ha demostrat que el tabaquisme indueix l’aparició d’asma. A més a les persones que pateixen asma, fumar empitjora el seu pronòstic.
El tabac també afecta el sistema cardiocirculatori produint arteriosclerosi precoç i, amb això, un risc incrementat de patir una malaltia cardiovascular en edats més primerenques.
- Empitjorament de la imatge corporal (mal alè, taques dentals)
- Disminució del rendiment físic
- Sentiment de control pels cigarrets
- Cost econòmic
- Símptomes respiratoris: tos, flegma, sibilants, dificultat respiratòria
- Símptomes asmàtics i asma
- Malaltia cardiovascular precoç: angina de pit, infart agut de miocardi, ictus, mort sobtada

En adults es relaciona amb un augment del risc de càncer, malaltia cardiovascular i respiratòria, reducció de la fertilitat en dones, cataractes, disminució de l’estat de salut, resultats adversos quirúrgics, fractures de maluc i úlcera gastroduodenal, principalment.

0 comentaris: