5 de febr. 2015

DESCANSEM BÉ?

Així com una alimentació sana repercuteix en una millor qualitat de vida, el bon dormir aporta salut física i mental.

L'hora de dormir en l'adolescència sembla endarrerir-se cada vegada més, i també l'hora d'aixecar-se... És que, en aquesta etapa de la vida els patrons de somni i vigília s'alteren. Tots els joves, en aquesta etapa del desenvolupament, haurien de descansar un mínim de 9 i mitjana a 10 hores diàries per reposar energies, poder rendir l'endemà, i sobretot per complir amb els processos biològics que només tenen lloc durant el somni, la preparació per a l'activitat, la regeneració neuronal i la secreció d'hormona del creixement.

Més de la meitat dels nostres adolescents no arriba a aquest horari, i dormen el 20% menys (o menys encara) durant la setmana. És com si cada setmana, de dilluns a divendres, perdessin una nit sencera de descans.
Com afecta aquesta falta de somni?

Els estudis que s'han realitzat demostren que un temps total de somni escurçat i aquests horaris irregulars estan estretament lligats a la baixa del rendiment escolar. S'ha comprovat que la capacitat per atendre i concentrar-se a la primera classe del matí és gairebé inexistent. Aquesta primera hora és pràcticament una hora perduda.

0 comentaris: