17 d’abr. 2014

Mètodes anticonceptius permanents

La lligadura de trompes en la dona i la vasectomia en l'home són mètodes anticonceptius que es duen a terme mitjançant una intervenció quirúrgica i que, de moment, s'han de plantejar com a definitius, tot i que en alguns casos es puguin fer reversibles.
La lligadura de trompes consisteix a seccionar o obstruir les trompes de Fal·lopi, la qual cosa impedeix que l'òvul que es desprèn de l'ovari es trobi amb els espermatozous.
En la vasectomia se seccionen els conductes deferents, de manera que s'interromp la trajectòria dels espermatozous.
Cap d'aquests dos mètodes no altera el procés hormonal i, per tant, no interfereix en les relacions sexuals ni en el desig.
La seva eficàcia anticonceptiva és molt alta.
Aquests mètodes són indicats, normalment, per a persones que ja han tingut fills i que per alguna raó no en volen més, o bé que pateixen una malaltia o un problema que no els permet tenir fills.
En aquests moments també disposem d’una altra opció d’anticoncepció permanent en el cas de les dones, que consisteix en un dispositiu que es col·loca a l’interior de les trompes i provoca una reacció de fibrosi que les obstrueix, impedint que l’òvul i l’espermatozoide es puguin trobar. Aquest mètode anticonceptiu és molt eficaç, és permanent i no és reversible.

0 comentaris: