18 de des. 2013


ESPAIJOVE.NET
 
L’ Espai Jove.net és un programa d’educació sanitària per la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns mentals pels joves d’edats compreses entre els 12 i els 18 anys de Barcelona ciutat, les seves famílies i els professionals de l’àmbit sanitari, social, educatiu i de lleure que estan en contacte amb ells. L’objectiu del programa és millorar els coneixements sobre salut mental, promoure conductes saludables, prevenir conductes de risc, facilitar la detecció precoç dels trastorns, i orientar sobre els recursos disponibles a la xarxa sanitària general i de salut mental.

El programa està dissenyat com una intervenció comunitària d’educació per a la salut mental que inclou:

  • Difondre informació a la comunitat sobre la salut mental, la seva promoció, la prevenció dels trastorns mentals, la detecció primerenca i la seva atenció.
  • Dur a terme activitats de sensibilització i formació sobre salut mental en l’àmbit escolar mitjançant sessions informatives i tallers formatius adreçats als joves que estiguin cursant E.S.O, Batxillerat i Cicles Formatius, els docents i les famílies (AMPAS).
  • Oferir activitats formatives als professionals dels àmbits educatiu, sanitari, social i comunitari.
  • Informar a través de la pàgina web interactiva amb informació específica de Salut Mental per a joves i amb actualitzacions setmanals de notícies, twitter i facebook.