2 de gen. 2013

EDUCACIÓ SEXUAL. NOVA ASSIGNATURA A LES AULES?

Durant la preadolescencia i adolescència es delimita el perfil que es tindrà en arribar a l'edat adulta. En aquest moment les persones som com a esponges ja que integrem en el nostre organisme totes les experiències i ensenyaments que rebem, som en definitiva més influenciables. Per això el tenir una bona educació durant aquesta època serà vital per a tota la nostra vida. Un dels components que s'han demostrat bàsics en aquest bon ensenyament és l'educació sexual-afectiva, a través de la qual els nois i les noies podran arribar a conèixer i apreciar els papers sexuals, tant masculí com a femení, i així poder veure la sexualitat com una activitat de comunicació entre les persones.
Eliminar tabús i prohibicions tradicionals no pot fer-se d'un dia per a un altre, s´ha de treballar des de la infància, mitjançant una educació en valors. Sense informació és impossible canviar actituds tan arrelades com les quals es veuen en la societat en matèria d'educació sexual i aquesta informació necessita un espai vital on poder transmetre's, un lloc com les aules. L'educació sexual col·laborarà en l'educació integral de cada nen, formant-ho perquè es converteixi en una persona completa capaç d'afrontar els problemes que durant la seva vida es vagi trobant. De fet, i contraposant-se a l'opinió d'algunes persones contràries a aquest tipus d'educació, la formació en la sexualitat protegeix als nens i als adolescents. En primer lloc perquè els mostra una realitat tal com és, ensenyant-los a distingir entre el bé i el dolent; i en segon lloc perquè els informa dels riscos i mesures que han de prendre.

estaries d´acord de tindre una assignatura centrada en la educació sexual a la tevaq escola?