QUE SÓN LES CALORIES?

Igual que els graus centígrats serveixen per mesurar la temperatura, o els quilòmetres per hora la velocitat, la quantitat d'energia emmagatzemada en un nutrient es mesura en calories. En realitat, una caloria és la quantitat d'energia necessària per elevar un grau centígrat, un gram d'aigua.
En la nutrició i l'exercici físic, la mesura utilitzada per mesurar l'energia d'un aliment, l'energia consumida durant un dia, etc. és la quilocaloria (Kcal.), que en realitat són 1.000 calories. Com norma general, quan es refereix a l'energia consumida o gastada parlarem de Kcal., encara que en algunes etiquetes s'indiqui en calories.

Les calories ens serveixen per determinar quanta energia consumim i gastem. Les calories d'una dieta representen l'energia que ens aporta aquesta dieta, mentres que les calories gastades durant l'activitat física ens indica quanta energia hem consumit fent exercici.
Els aliments en l'organisme són descomposts per alliberar l'energia emmagatzemada en ells (calories d'un aliment). El procés de descomposició d'aquests aliments per alliberar la seva energia es coneix com a metabolisme.
El nombre de calories que hem d'ingerir depèn de molts factors: el sexe, l'edat, l'altura, la freqüència cardíaca, la massa muscular, el metabolisme, etc. pel que resulta poc interessant, fer dietes bassades en calories
.

Comentaris