28 de febr. 2011

QUÈ ÉS LA LIBIDO?


Segurament en moltes ocasions han llegit o escoltat parlar de la libido, i t'has preguntat Què és?

En poques i clares paraules, la libido fa referència a la conducta sexual dels individus. Es tracta, llavors, del desig sexual de les persones; de l'energia que les persones tenen per fer l'amor. Tenint això en compte, podem fer la següent relació: si una persona té una intensa activitat sexual, té la libido elevada.
A més, la libido també es relaciona amb l'energia psíquica, fisiològica i emocional. I si desitgem endinsar-nos encara més en aquest terme, podem citar a Sigmund Freud, qui va associar a la libido amb totes les activitats constructives de l'home, i no solament amb el desig sexual.
No obstant això, nosaltres prendrem a aquest concepte com el desig sexual de les persones, ja que així és com s'utilitza en l'actualitat.

Un dels aspectes de la libido que cobra un paper important és el perquè algunes persones tenen un baix nivell d'ella. I en aquest tema hem de reparar que existeixen diverses causes que contribueixen al fet que les persones tinguin un baix desig sexual i, en conseqüència, tinguin una activitat sexual escassa.
Algunes de les causes que influeixen en la libido són:
Estrès
Depressió
Ansietat
Obesitat

Aquestes tres causes, entre unes altres, incideixen negativament en el desig sexual de les persones. També existeixen algunes malalties que contribueixen a una baixa activitat sexual. Per exemple, les persones diabètiques, amb malalties neurològiques i amb hipertensió, entre unes altres, poden veure afectada la libido per aquestes malalties.

0 comentaris: