22 d’oct. 2010

DE MARXA, FENT ESPORT

És un programa d´esport alternatiu adreçats a alumnes de 3er i 4art d´ESO promogut per l´Agència de Salut Pública. Aquest programa preten estimular la pràctrica saludable de l´esport en el temps lliure dels alumnes de 3rt i 4art d´ESO i donar-los a conèixer recursos esportius del districte o de la ciutat fent promoció de l´oci saludable. També s´aconsegueix prevenció del cónsul de drogues amb aquest alumnes ja que s´ha demostrat que promoure una vivencia rica i diversa del temps lliure en els adolescents és un dels factors prrotectors del consum de drogues.
Els joves que ho desitgin, podrán accedir de forma gratuïta a un programa d´exercici físic que consistitirà en, dues sessions setmalas de dues hores d´activitats atrractives i estimulants amb altres alumnes de diversos institut i una sortida mensual de mitja jornada de cap de setmana que es faràn acompanyades d´un monitor.
Si vols aprofitar-te d´aquest programa només cal que li lliuris la butlleta signada al profesor d´educació física del teu institut. Clickeja el link per més info:
http://w3.bcn.es/fitxers/home/demarxa...fentesport08.256.pdf