12 de juny 2010

ELS SENTIMENTS SEXUALS


El desig, l'atracció i l'enamorament, són sentiments sexuals. Es relacionen entre si, encara que es podrien dir característiques pròpies de cadascun.

El desig: És un estat intern que mediatitza l'existència humana i ens impulsa a la recerca de contacte i la interacció sexual. Aquest sentiment té una forta arrel biològica (pel que en l'adolescència amb l'augment i canvis hormonals es viu molt intensament), però el com es viu (es pot controlar, orientar, donar diferents significats...) i de quina manera es satisfà (pot dur-nos a buscar satisfacció sexual o no, a desitjar abraçar i ser abraçat i acariciat, a tenir fantasies, desig de realitzar determinades conductes sexuals..) depèn de molts factors de tipus personal, relacional i cultural.

L'atracció: Implica desig, però es dirigeix concretament cap a unes persones determinades. És quan al desig sexual se li posa cara.

L'Enamorament: Comporta desig i atracció. Fa que la persona de la qual ens enamorem sembli insubstituïble. És exclusiva, única, en el sentit que «només aquesta persona» pot satisfer-nos. L´enamorament produeix un estat de fascinació que ens impulsa a alliberar-nos i a desitjar intensament que el sentiment sigui correspost. Tot gira entorn d'aquesta persona: fantasiem, ens interessem per ella, donem el millor de nosaltres...