1 de jul. 2010

BALANÇ DEL PROGRAMA "SALUT I ESCOLA"

Prop de 18.000 alumnes han utilitzat la consulta oberta durant el curs 2008-2009. El total de consultes realitzades ha estat de 31.217. Encara que el Programa està dirigit prioritàriament a l‘alumnat de tercer i quart d´ESO, a la consulta s’atenen tots els nois i les noies que acudeixen a fer una consulta sobre un tema relacionat amb la seva salut.
Els temes més demanats continuen sent la sexualitat i l’afectivitat (amb un 41,8% de les consultes), la salut alimentària (22,5%) i les addicions en general (20,2%), entre les quals destaquen les referents al tabac (12,4%) i alcohol (6,5%). Pel que fa a la salut mental, aquesta ocupa el 17,3% de les consultes.

Un 50% de les consultes de les noies són sobre sexualitat i afectivitat, i els temes que més consulten estan relacionats amb l’anticoncepció, l’ús del preservatiu i l’afectivitat, per aquest ordre. En el cas dels nois, el 32,1% del total de les consultes correspon a aspectes de sexualitat i afectivitat, i els temes més consultats són l’ús del preservatiu, les infeccions de transmissió sexual i l’afectivitat, per aquest ordre. El segon tema més consultat es l’alimentació (un 23,8% de les noies i un 14,9% dels nois).
Del conjunt de consultes realitzades, un 83% han estat resoltes per la infermera. Cal destacar també que hi ha en funcionament la consulta virtual al web Sexe jove, des de l’any 2006, així com el nostre bloc que a data d´avui ja porta 3900 visites i més de 100 entrades amb temes d´especial interés per als joves.

L’objectiu del programa “Salut i escola”, és millorar la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de situacions de risc i l’actuació ràpida davant de situacions de risc relacionades preferentment amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, l’alcohol, el tabac i els trastorns relacionats amb l’alimentació.