31 de maig 2010

DIA MUNDIAL SENSE TABAC

Cada 31 de Maig, l'Organització Mundial de la Salut organitza el Dia Mundial sense Tabac, una iniciativa destinada a recordar els grans perjudicis que implica el tabac per a la societat (no només per als fumadors), un dels problemes més greus de salut pública.

Cada any es produïxen gairebé cinc milions de morts per malalties relacionades amb el consum de tabac, segons estimacions de la OMS. Només a Espanya, els càlculs de la Societat Espanyola d'Especialistes en Tabaquisme estimen que cada 10 minuts mor una persona per causes directament relacionades amb el tabac, això és, 6 a l'hora, 150 al dia, 1.050 a la setmana, 4.500 al mes i unes 55.000 a l'any. Les mateixes estimacions apunten que la despesa diària en tabac a Espanya ascendeix a 24.040.050 d'euros, el que significa que cada segon la despesa és de gairebé 300 euros.
La venda a menors de 16 anys està prohibida a Espanya i, en algunes comunitats autònomes, fins als 18 anys. No obstant això, aquesta prohibició s'incompleix de forma sistemàtica per la proliferació de màquines de venda automàtica com estratègia deliberada per a burlar aquesta normativa. Només fins que es legisli què els únics punts de venda siguin els estancs, els nens seguiran tenint fàcil accés al tabac.. I tú, penses deixar de fumar? Avui pot ser un gran dia.