22 de març 2010

TINC UN PARE SUPERPROTECTOR!

Si els teus pares t'acaben trucant constantment al telèfon i que a una hora determinada has d'estar a casa, si et pregunten què has fet durant el dia? amb qui has estat? Si tardes en arribar a casa i comencen a trucar als teus amics o bé si et miren la teva agenda o t'organitzen el dia a dia, pot ser que els teus pares tinguin un perfil de pares superprotectors.
Quin perfil tenen?
- Es tracta de pares que concedeixen al nen tot el que demana i que organitzen tots els moments de vida del seu fill.
Les causes de que els pares siguin així poden ser per:
-els pares no s'entenen entre si i llavors es consagren al fill;
-el fill pateix o ha patit alguna malaltia per la qual han fet falta moltes cures;
-de vegades es tracta d'un nen no desitjat, el que engendra culpabilitat que es fa callar mitjançant el "excés d'amor"
-el superproteccionista és un pare o mare inmadur que té necessitat que el seu fill li necessiti i les hi arregla per a fer-li dependre d'ell per a tot.

Les conseqüències són greus per al fill. Tret de l'ambient familiar és incapaç de defensar-se pels seus propis mitjants, s'angoixa davant les dificultats, es mostra insegur i freqüentment es tracta d'una persona egoista, incapaç d'agrair, ja que veu com normal que els altres estiguin pendents d'ell.