3 de febr. 2009

TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT

El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat, és un trastorn d’origen neurobiològic que s’inicia a l’infància. Es caracteritza per dificultats per a mantenir l’atenció, hiperactivitat o excés de moviments i impulsivitat o dificultats en el control dels impulsos.

El trastorn pot presentar els símptomes següents:
Inatenció: Interrupció prematura de l’execució de les tasques i conclusió incompleta d’activitats, incapacitat d’atendre a detalls, problemes per estar atent a dos estímuls a la vegada.
· Impulsivitat: Dificultats per reflexionar abans d’actuar, per preveure les conseqüències de les pròpies accions, planificar actes futurs, seguir unes normes establertes.
· Hiperactivitat: Suposa una inquietud excessiva en situacions que exigeixen estar-hi tranquil. Les dificultats en controlar els moviments del cos es fan més evidents en aquelles situacions que requereixen estar quiets durant un període de temps. També es manifesta amb una parla excessiva, repetitiva.
El tractament d’aquest trastorn té dos abordatges complementaris: el farmacològic i el psicopedagògic.